ANUNT ACHIZIȚIE ARANJAMENTE FLORALE

Autoritatea contractantă vă invită să depuneti oferte în scopul atribuirii contractului de achiziție publică de Aranjamente florale pentru Concursul Internațional “George Enescu”, ediția 2016 (buchete de flori, coș cu flori)

Cod CPV   03121210-0 – Aranjamente florale

1. Denumirea/numele: Artexim

2. Codul unic de înregistrare: 3647029

3. Adresa: Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, sc.8, et.2, Sector 1, Bucuresti, 010073

4. Telefon/Fax: 021.317.80.81/021.311.02.00

5.  E-mail: achizitii@artexim.ro

6. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii: achiziție directă;

7. Sursa de finanţare a contractului: finanţarea se face de către ARTEXIM, din bugetul special alocat de Ministrul Culturii pentru Concursul Internațional „George Enescu”, ediția 2016;

8. Obiectul contractului pentru care sunt solicitate oferte: realizarea și livrarea unui număr de 53 buchete de flori și un aranjament floral

Așteptăm propunerile ofertanților cu privire la design și tipurile de flori, astfel încât să se încadreze în bugetul alocat (3000 lei cu TVA inclus)

9. Descriere: Conform caiet de sarcini

10. Data limită pentru depunerea ofertelor: 05.08.2016, ora 12.00.

11. Adrese pentru depunerea ofertelor: prin e-mail: la adresa achizitii@artexim.ro

Caietul de sarcini poate fi consultat mai jos.