ANUNT ACHIZIȚIE PRODUSE INFORMATIVE ȘI DE PROMOVARE


Autoritatea contractantă vă invită să depuneti oferte în scopul atribuirii contractului de achiziție publică de Produse informative și de promovare a Festivalului International “George Enescu”, ediția 2017 (printuri pentru sisteme de expunere)

Cod CPV   39294100-0 – Produse informative și de promovare

1. Denumirea/numele: Artexim

2. Codul unic de înregistrare: 3647029

3. Adresa: Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, sc.8, et.2, Sector 1, Bucuresti, 010073

4. Telefon/Fax: 021.317.80.81/021.311.02.00

5.  E-mail: achizitii@artexim.ro

6. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii: achiziție directă;

7. Sursa de finanţare a contractului: finanţarea se face de către ARTEXIM, din bugetul special alocat de Ministrul Culturii pentru Festivalul Internațional „George Enescu”, ediția 2017;

8. Obiectul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte:

- realizare de printuri pentru sisteme de expunere (deja existente)

- montare și demontare sisteme expunere

9. Descriere servicii/locul de prestare a serviciilor:

Conform caiet de sarcini

10. Data limită pentru depunerea ofertelor: 07.10.2016, ora 12.00.

11. Adrese pentru depunerea ofertelor:

- prin e-mail: la adresa achizitii@artexim.ro

Caietul de sarcini și documentația pot fi consultate mai jos.