ANUNT ACHIZIȚIE SERVICII ÎNCHIRIERE DE CAMIOANE

Autoritatea contractantă vă invită să depuneți oferte în scopul atribuirii contractului de achiziție publică de Închiriere de camioane cu șofer pentru Festivalul Internațional “George Enescu”, ediția 2017.

Cod CPV 60181000-0 – Închiriere de camioane cu șofer

1. Denumirea/numele: Artexim

2. Codul unic de înregistrare: 3647029

3. Adresa: Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, sc.8, et.2, Sector 1, Bucuresti, 010073

4. Telefon/Fax: 021.317.80.81/021.311.02.00

5.  E-mail: achizitii@artexim.ro

6. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii: achiziție directă;

7. Sursa de finanţare a contractului: finanţarea se face de către ARTEXIM, din bugetul special alocat de Ministerul Culturii și Identității Naționale pentru Festivalul Internațional „George Enescu”, ediția 2017;

8. Obiectul contractului pentru care sunt solicitate oferte: închiriere de camioane cu șofer

9. Descriere: Conform caiet de sarcini

10. Data limită pentru depunerea ofertelor: 16.06.2017, ora 12.00.

11. Adrese pentru depunerea ofertelor:

- prin e-mail: la adresa achizitii@artexim.ro

- prin poștă la adresa de mai sus

Caietul de sarcini si documentatia pot fi consultate mai jos.

Caiet de sarcini camioane

Fisa de date

Formulare