Anunț achiziții servicii tipografice

Autoritatea contractantă vă invită să depuneți oferte în scopul atribuirii contractului de achiziție publică de Servicii tipografice pentru realizarea materialelor de promovare pentru Festivalul Internațional George Enescu, ediția 2019

Cod CPV 79800000-2 – Servicii tipografice și servicii conexe

1. Denumirea/numele: Artexim

2. Codul unic de înregistrare: 3647029

3. Adresa: Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, sc.8, et.2, Sector 1, Bucuresti, 010073

4. Telefon/Fax: 021.317.80.81/021.311.02.00

5.  E-mail: achizitii@artexim.ro, budget@artexim.ro

7. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii: achiziție directă;

8. Sursa de finanţare a contractului: finanţarea se face de către ARTEXIM, din bugetul alocat de Ministrul Culturii pentru Festivalul Internațional George Enescu, ediția 2019;

9. Obiectul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte:

- servicii tipografice pentru realizarea materialelor de promovare pentru Festivalul Internațional George Enescu, ediția 2019

Se vor realiza: broșuri și afișe.

10. Descriere servicii/locul de prestare a serviciilor:

Se vor realiza următoarele materiale:

BROSURA CONCURS

250 pagini + 4 pagini coperta, Tiraj: 1.500 exemplare

AFISE

Afis 70×100 cm

Tiraj: 2.600 exemplare (5 modele diferite: 400 x 4 modele, 1.000 x 1 model)

Detalii suplimentare – în caietul de sarcini

11. Data limită pentru depunerea ofertelor: 14.08.2019, ora 12.00.

12. Adrese pentru depunerea ofertelor:

- prin e-mail: la adresa achizitii@artexim.ro sau budget@artexim.ro

- prin poștă sau personal: la adresa Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, sc.8, et.2, Sector 1, București, 010073

Anunțul și documentația pot fi consultate mai jos.