Anunț achiziții servicii tipografice

Autoritatea contractantă vă invită să depuneti oferte în scopul atribuirii contractului de achiziție publică de Servicii tipografice pentru realizarea materialelor de promovare a concursului internațional ”George Enescu”, ediția 2016

Cod CPV 79800000-2 – Servicii tipografice și servicii conexe

1. Denumirea/numele: Artexim

2. Codul unic de înregistrare: 3647029

3. Adresa: Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, sc.8, et.2, Sector 1, Bucuresti, 010073

4. Telefon/Fax: 021.317.80.81/021.311.02.00

5.  E-mail: achizitii@artexim.ro

7. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii: „achiziție directă”;

8. Sursa de finanţare a contractului: finanţarea se face de către ARTEXIM, din bugetul special alocat de Ministrul Culturii pentru Concursul Internațional „George Enescu”, ediția 2016;

9. Obiectul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte:

- servicii tipografice pentru realizarea materialelor de promovare a Concursului Internațional ”George Enescu”, ediția 2016.

Se vor realiza: broșuri, afișe, ecusoane tip card bancar, diplome, programe de sală (pliante), mape.

10. Descriere servicii/locul de prestare a serviciilor:

Se vor realiza următoarele materiale:

BROSURA CONCURS

176 pagini + 4 pagini coperta, Tiraj: 4.000 exemplare

AFISE

Afis 70×100 cm   (format finit: 68 x 98 cm)

Tiraj: 3500 exemplare (4 modele diferite, 500 x 3 modele, 2000 x 1 model)

ECUSOANE tip card bancar cu agatatoare

Tiraj: 300 bucati

PROGRAME DE SALĂ (pliante)

Tiraj: 500 exemplare/eveniment x 3 evenimente = 1500 programe

700 exemplare/eveniment x 10 evenimente = 7000 programe

Total: 8500 pliante

Pentru 6 evenimente, programul va fi printat cu o zi înainte de eveniment (luna septembrie, datele exacte vor fi communicate ulterior).

DIPLOME – 20 bucati

MAPE – 1000 buc.

Detalii suplimentare – în caietul de sarcini

11. Data limită pentru depunerea ofertelor: 20.05.2016, ora 12.00.

12. Adrese pentru deăunerea ofertelor:

- prin e-mail: la adresa achizitii@artexim.ro

- prin poștă sau personal: la adresa Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, sc.8, et.2, Sector 1, București, 010073

Anunțul și documentația pot fi consultate mai jos.