ACHIZITIA DE SERVICII DE PROIECTARE DE SITE-URI WWW

Autoritatea contractantă vă invită să depuneti oferte în scopul atribuirii contractului de achiziție publică de “Servicii proiectare site-uri www” pentru un proiect (concurs de canto) organizat de autoritatea contractanta.

Cod CPV   72413000-8 – Servicii proiectare site-uri www

1. Denumirea/numele: Artexim

2. Codul unic de înregistrare: 3647029

3. Adresa: Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, sc.8, et.2, Sector 1, Bucuresti, 010073

4. Telefon/Fax: 021.317.80.81/021.311.02.00

5.  E-mail: achizitii@artexim.ro

7. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii: achiziție directă;

8. Sursa de finanţare a contractului: finanţarea se face de către ARTEXIM, din bugetul special alocat de Ministrul Culturii și Identității Naționale pentru proiectul organizat de Artexim.

9. Obiectul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte: servicii proiectare site-uri www

10. Descriere servicii/locul de prestare a serviciilor:

Realizare website înscriere si prezentare Concurs, avand urmatoarea structura:

- Sistem de inscriere

- Integrare sistem de plata a taxei de inscriere (PayPal sau PayU)

- Regulamentul concursului

- Pagini individuale de prezentare pentru: Juriul Concursului, Concurenti, Orchestra, dirijor, acompaniator

- Programul concursului

- Sponsori / parteneri

- Stiri / informatii

Detalii suplimentare – în caietul de sarcini

11. Data limită pentru depunerea ofertelor: 20.01.2017, ora 12.00.

12. Adrese pentru depunerea ofertelor:

- prin e-mail: la adresa achizitii@artexim.ro

- prin poștă sau personal: la adresa Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, sc.8, et.2, Sector 1, București, 010073

Anunțul și documentația pot fi consultate mai jos.