Declarații de avere

Mihai Constantinescu

Director General

Gabriela Stoican

Contabil-șef

Bogdan Marcel Ginghina

Economist-specialist

Andreea Uveghes

Economist-specialist (Audit)

Stat de salarii

Bilanț

Ordonanțe

Contul de execuție buget instituție

Contul rezultat patrimonial si flux trezorerie

Disponibil din mijloace dest. specială și active

Situația activelor și datoriilor financiare

Regulamentul acces persoane cu dizabilități

Raport de activitate