Declarații de avere

Mihai Constantinescu

Director General

Gabriela Stoican

Contabil-șef

Bogdan Marcel Ginghina

Economist-specialist

Andreea Uveghes

Economist-specialist (Audit)

Stat de salarii

Bilanț

Contul de execuție buget instituție

Contul rezultat patrimonial si flux trezorerie

Disponibil din mijloace dest. specială și active

Situația activelor și datoriilor financiare