Anunț 2 posturi organizare spectacole

update:

ARTEXIM anunță scoaterea la concurs cu respectarea H.G 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea următoarelor posturi contractual vacante de execuție pe perioada nedeterminată:

Referent specialitate II S- compartimentul Organizare spectacole – 1 post

Condiţii specifice de participare la concurs:

  • nivelul studiilor: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă in domeniul Comunicării;
  • vechimea într-o instituție de cultură: minimum 1 an;
  • cunoașterea a doua limbi străine de circulație internațională;

Referent I M- compartimentul Organizare spectacole – 1 post

Condiţii specifice de participare la concurs:

  • nivelul studiilor: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
  • experiență într-o instituție de cultură: minimum 2 ani;
  • cunoașterea a două limbi străine de circulație internațională;
  • cunoștințe în domeniul muzical

Informații complete, precum și bibliografia și calendarul concursului puteți găsi aici – Anunț 2 posturi contractual vacante de executie pe perioada nedeterminată.