Anunț 3 posturi referent de specialitate și 1 post economist

update:

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ARTEXIM organizează în perioada 19 iunie-17 iulie pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractual vacante de executie pe perioada nedeterminată:

  • Referent specialitate II – compartimentul Impresariat – 1 post
  • Referent specialitate II – compartimentul Organizare spectacole – 1 post
  • Economist II – compartimentul Impresariat – 1 post
  • Referent I- compartimentul Organizare spectacole – 1 post

Informații complete despre condițiile generale, condițiile specifice, studii necesare și bibliografie puteți găsi accesând documentul de mai jos: