Anunț 1 post vacant compartiment Impresariat

ARTEXIM anunță scoaterea la concurs cu respectarea H.G 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea următoarelor posturi contractual vacante de execuție pe perioadă nedeterminată:

Referent M I – Compartimentul Impresariat, redacțional, festivaluri, concursuri – 1 post

Condiţii specifice de participare la concurs:

  • nivelul studiilor: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechimea într-o instituție de cultură: minimum 3 ani;
  • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională (preferabil limba engleză);
  • prezintă avantaj să aibă cunoștințe musicale și pregătire muzicală de specialitate;
  • abilități în coordonarea activităților legate de organizarea de Forumuri și simpozioane de muzică clasică;
  • abilitatea de a coordona secțiuni artistice specifice concursurilor și/sau festivalurilor de muzică clasică (experiența în domeniu constituie un avantaj);
  • spirit antreprenorial;
  • abilități de comunicare și de negociere;
  • cunoștințe utilizare MS Office

Informații complete, precum și bibliografia și calendarul concursului puteți găsi aici – Anunț 1 post contractual vacant referent M I – Compartimentul Impresariat, redacțional, festivaluri, concursuri.