Anunț 2 posturi vacante Artexim: impresariat și secretariat

ARTEXIM anunță scoaterea la concurs cu respectarea H.G 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea următoarelor posturi contractual vacante de execuție pe perioadă nedeterminată:

Redactor S I- Compartimentul Impresariat, redacțional, festivaluri, concursuri – 1 post

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • nivelul studiilor: studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
 • vechimea într-o instituție de cultură: minimum 3 ani;
 • cunoașterea a cel puțin două limbi străine de circulație internațională;
 • prezintă avantaj să aibă experiență în organizarea și desfășurarea concertelor de muzică clasică;
 • studii muzicale;
 • cunoștințe în management și marketing;
 • spirit antreprenorial;
 • abilități de comunicare și de negociere;

Referent M I- Compartimentul Secretariat – 1 post temporar vacant

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • nivelul studiilor: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechimea într-o instituție de cultură: minimum 6 luni;
 • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională;
 • spirit antreprenorial;
 • abilități de comunicare și organizare;
 • cunoștințe de MS Office (Excel, Word, PowerPoint)

 

Informații complete, precum și bibliografia și calendarul concursului puteți găsi aici – Anunt 2 posturi Artexim Redactor S I Impresariat si Secretariat post temporar