Anunț 1 post referent de specialitate treapta II

Anunț privind concursul pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de Referent de specialitate treapta II

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadruprivind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,cu modificările și completările ulterioare,ARTEXIMorganizează în perioada04 iunie 2019 – 8 iulie 2019, la sediul său din Bucuresti (sector 1, Cal. Victoriei nr.155, bl. D1, Sc. 8, Etj.2), concurs pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant de Referent de specialitate IIl a Compartimentul Resurse umane.

Informații complete puteți găsi accesând acest document – Anunț privind concursul pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de Referent de specialitate treapta II

update: