Concurs pentru selectare colaboratori Festivalul George Enescu 2015

Concursul de selectie s-a incheiat. In perioada urmatoare aplicantii vor primi informatii despre programarea interviurilor. Multumim.

Recrutare 2015ARTEXIM, instituție publică a Ministerului Culturii, organizează în perioada 1.02 – 15.03.2015, concurs pentru selectarea unor colaboratori (contract de prestări servicii) în vederea asigurării pregătirii, organizării şi desfăşurării Festivalului Internațional George Enescu – ediția 2015.

Festivalul George Enescu este cel mai important eveniment cultural internaţional organizat în România, care pune ţara noastră în circuitul cultural al elitelor mondiale. Ediția a XXII-a a Festivalului va avea loc între 30 august și 20 septembrie 2015, la Sala Palatului și Ateneul Român din București și va găzdui 58 de concerte în săli, precum și multe alte evenimente în aer liber, în cadrul”Pieței Festivalului și a ”Bucureștiului Creativ”.

Interviurile vor avea loc în perioada 23-29.03.2015, la sediul ARTEXIM (Calea Victoriei nr.155, bl.D1, sc.8, et.2, 010073, Bucureşti, România).

Cerinte privind inscrierea la concurs

- studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior;

- cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat. A doua limbă străină constituie un avantaj (ex. franceză, germană, italiană, rusă);

- disponibilitate în funcţie de perioada contractuală;

- bune cunoştinţe de operare PC;

- excelente abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, perseverenţă, iniţiativă, rezistenţă la muncă în condiţii de stress, creativitate, adaptabilitate;

- punctualitate, responsabilitate şi ţinută adecvată mediului de lucru.

Atributii

- candidaţii admişi vor participa, în cadrul colectivelor de organizare,  la pregătirea, organizarea şi desfăşurarea evenimentelor desfăşurate în cadrul Festivalului şi Concursului Internațional «George Enescu» -  ediția 2015

- vor comunica cu ceilalți membri ai colectivului pentru stabilirea tuturor detaliilor operative.

Desfasurarea concursului

Concursul se desfasoara în 2 etape:

1) analiza aplicaţiei;

2) interviu.

Înscrierea la concurs se va realiza până pe 15 martie 2015 (inclusiv) prin intermediul formularului de inscriere de mai jos si va include următoarele etape:

a) completarea formularului;

b) ataşarea unui curriculum vitae cu fotografie.

Rezultatele concursului vor fi anunţate public la avizierul si site-ul instituţiei (www.artexim.ro), pe site-ul festivalului (www.festivalenescu.ro), în termen de 30 de zile lucrătoare de la finalizarea concursului, sub forma unei liste a candidaţilor declaraţi admişi.

Relaţii suplimentare se pot obţine la:

ARTEXIM
Calea Victoriei nr. 155, bl.D1, sc.8, et.2, 010073, Bucureşti, România /  tel:+40 21 317 8081, fax:+40 21 311 0200, email simona.barbu@festivalenescu.ro

 • Etape concurs

  1. Analiza formular si CV.

  2. Interviu la sediul ARTEXIM.

 • Cum ma inscriu?

  Completeaza formularul de inscriere si ataseaza CV-ul.

 • Perioada inscriere

  1 februarie – 15 martie 2015

 • Perioada interviuri

  23-29 martie 2015

 • Loc interviuri

  Sediul ARTEXIM, Bucuresti

Descrierea posturilor

Cazare

Colaboratorii desemnați asigură cazarea participanţilor la Festival: monitorizează situaţia cazărilor, țin legătura cu departamentele din cadrul ARTEXIM pentru actualizarea situaţiei, ţin legătura cu reprezentanţii hotelurilor partenere şi întâmpină artiştii şi orchestrele la recepţie.

Pe parcursul derulării contractelor, aceștia asigură realizarea documentelor de plată către hoteluri, urmăresc termenele de anulare a camerelor și întocmirea tabelelor de cazare.

Management financiar contracte

Colaboratorii desemnați vor asigura activitatea de pregătire şi înregistrare a documentelor financiare ale festivalului: țin evidenţa contractelor interne şi externe (ex: artişti străini şi români, publicitate externă, transport), întocmesc documentele pentru solicitarea fondurilor şi realizarea cheltuielilor; planifică plăţile conform facturilor/contractelor aferente/termenelor de plată, monitorizează cheltuielile pe capitole ale bugetului festivalului.

Transport internaţional

Colaboratorii desemnați asigură transportul internaţional al participanţilor la Festival: realizează graficul de transport internaţional; țin legătura cu companiile aeriene pentru achiziţionarea biletelor pe cursele regulate, angajarea charterelor şi transportul internaţional al instrumentelor (cargo). Ţin legătura cu agenţiile de impresariat şi compartimentele de organizare ale artiştilor şi formaţiilor participante în festival; asigură achiziţionarea biletelor de avion pe curse regulate şi curse charter; întocmesc materialele primare ale achiziţionării biletelor de transport; întocmesc documentele financiare de achiziţie.

Pe parcursul derulării transportului internaţional, a achiziţiei şi trimiterii biletelor de transport şi la sfârşitul acţiunii, colaboratorii asigură realizarea decontului sumelor angajate.

Transport intern

Colaboratorii și voluntarii desemnați sigură transportul intern al participanţilor la Festival: realizează graficul de transport intern, țin legătura cu companiile de transport ce asigură transportul intern (limuzine, microbuze, autocare, camioane). Ţin legătura cu departamentele din cadrul ARTEXIM responsabile cu urmărirea contractelor, transportul internaţional, cazare, repetiţii, primire aeroport.

Respectivii colaboratori întocmesc materialele primare ale achiziţionării serviciilor de transport intern. Pe parcursul derulării transportului intern şi la sfârşitul acţiunii, asigură realizarea decontului sumelor angajate; urmăresc realizarea graficului de transport intern; urmăresc întocmirea şi completarea foilor de parcurs ale vehiculelor angajate în realizarea transportului intern; urmăresc consumul de combustibil al vehiculelor angajate în realizarea transportului intern.

Biroul de presă

Colaboratorii desemnați vor face parte din biroul de presă și colectivul PR al festivalului.

Se vor ocupa de relația cu presa română și străină, de organizarea și funcționarea biroului de presă al festivalului.

Vor ține legătura cu partenerii festivalului şi vor gestiona solicitările de interviuri pentru artişti, vor întocmi comunicatele de presă şi materialele pentru website şi vor monitoriza presa referitoare la festival.

Vor însoți și asigura programul reprezentanților presei străine invitați la festival.

Colectiv aeroport

Colaboratorii desemnați realizează graficul de sosiri şi plecări a participanţilor la festival și țin legătura cu Autoritatea Aeroportuară pentru obţinerea tuturor aprobărilor necesare accesului în aeroport şi a preluării participanţilor direct de la avion; țin legătura cu Autoritatea Aeroportuară pentru obţinerea tuturor aprobărilor necesare accesului în aeroport a camionelor şi a personalului tehnic ce va asigura preluarea instrumentelor de la avioane (curse regulate şi cargo); țin legătura cu departamentele din cadrul ARTEXIM responsabile cu urmărirea contractelor, transportul intern şi internaţional, cazare, repetiţii, etc.

Însoţire artişti străini

Colaboratorii desemnați însoţesc – pe perioada şederii lor în Romania – artiştii, ansamblurile şi orchestrele participante la festival. Preiau artiştii de la aeroport, însoţesc invitaţii la hoteluri, la sălile de concerte, participă la repetiţii şi concerte, asigură legătura cu colectivele de organizare (contracte, transport internaţional şi intern, cazare, repetiţii, catering) pentru îndeplinirea condiţiilor contractuale.

Acces săli de concert

Colaboratorii desemnați asigură buna desfăşurare a accesului publicului la sălile de concerte, înainte și în timpul desfășurării evenimentelor.

Catering

Colaboratorii desemnați asigură catering-ul participanţilor la Festival: realizează graficul de catering, ţin legătura cu departamentele din cadrul ARTEXIM, întocmesc liste pentru persoanele cărora li se asigură servicii de catering, asigură necesarul de apă, ceai, cafea etc. în timpul repetiţiilor şi concertelor.

Flori

Colaboratorii desemnați asigură oferirea de flori după concerte (la Ateneul Român şi Sala Palatului). Aceste persoane vor ține legătura cu firma care asigură buchetele şi coşurile ce urmează a fi oferite artiştilor.