Concurs pentru selectare colaboratori Festivalul George Enescu 2019

ARTEXIM, instituție publică a Ministerului Culturii, organizează în perioada 12.03 – 04.04.2019, concurs pentru selectarea unor colaboratori (contract de prestări servicii) în vederea asigurării pregătirii, organizării şi desfăşurării Festivalului Internațional George Enescu – ediția 2019.

Festivalul George Enescu este cel mai important eveniment cultural internaţional organizat în România, care pune ţara noastră în circuitul cultural al elitelor mondiale. Ediția a XXIV-a a Festivalului va avea loc între 31 august și 22 septembrie 2019 în diverse săli de concert din București și va găzdui 84 de concerte în săli, precum și multe alte evenimente în aer liber, în cadrul ”Pieței Festivalului” și a altor proiecte asociate Festivalului.

Interviurile vor avea loc în perioada 8-9-10.04.2019, la sediul ARTEXIM (Calea Victoriei nr.155, bl.D1, sc.8, et.2, 010073, Bucureşti, România).

Cerinte privind inscrierea la concurs

- studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior;

- cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat. A doua limbă străină constituie un avantaj (ex. franceză, germană, italiană, rusă);

- disponibilitate în funcţie de perioada contractuală;

- bune cunoştinţe de operare PC;

- excelente abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, perseverenţă, iniţiativă, rezistenţă la muncă în condiţii de stress, creativitate, adaptabilitate;

- punctualitate, responsabilitate şi ţinută adecvată mediului de lucru.

Atributii

- candidaţii admişi vor participa, în cadrul colectivelor de organizare,  la pregătirea, organizarea şi desfăşurarea evenimentelor desfăşurate în cadrul Festivalului şi Concursului Internațional «George Enescu» -  ediția 2019

- vor comunica cu ceilalți membri ai colectivului pentru stabilirea tuturor detaliilor operative.

Desfasurarea concursului

Concursul se desfasoara în 2 etape:

1) analiza aplicaţiei;

2) interviu;

Înscrierea la concurs se va realiza până pe 4 aprilie 2019 (inclusiv) prin intermediul formularului de înscriere de mai jos și va include următoarele etape:

a) completarea formularului;

b) ataşarea unui curriculum vitae cu fotografie;

Rezultatele concursului vor fi anunţate pe site-ul instituţiei (www.artexim.ro), în termen de 30 de zile lucrătoare de la finalizarea concursului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la:

ARTEXIM
Calea Victoriei nr. 155, bl.D1, sc.8, et.2, 010073, Bucureşti, România /  tel:+40 21 317 8081, fax:+40 21 311 0200, email press@festivalenescu.ro

 • Etape concurs

  1. Analiza formular si CV.

  2. Interviu la sediul ARTEXIM.

 • Cum ma inscriu?

  Completeaza formularul de inscriere si ataseaza CV-ul.

 • Perioada inscriere

  12 martie – 04 aprilie 2019

 • Perioada interviuri

  8-9-10 aprilie 2019

 • Loc interviuri

  Sediul ARTEXIM, Bucuresti

 • Detalii suplimentare

  ARTEXIM – tel. 021 317 80 81

  press@festivalenescu.ro

Descrierea posturilor

Cazare

Colaboratorii desemnați asigură cazarea participanţilor la Festival: monitorizează situaţia cazărilor, țin legătura cu departamentele din cadrul ARTEXIM pentru actualizarea situaţiei, ţin legătura cu reprezentanţii hotelurilor partenere şi întâmpină artiştii şi orchestrele la recepţie.

Pe parcursul derulării contractelor, aceștia asigură realizarea documentelor de plată către hoteluri, urmăresc termenele de anulare a camerelor și întocmirea tabelelor de cazare.

Management financiar contracte

Colaboratorii desemnați vor asigura activitatea de pregătire şi înregistrare a documentelor financiare ale festivalului: țin evidenţa contractelor interne şi externe (ex: artişti străini şi români, publicitate externă, transport), întocmesc documentele pentru solicitarea fondurilor şi realizarea cheltuielilor; planifică plăţile conform facturilor/contractelor aferente/termenelor de plată, monitorizează cheltuielile pe capitole ale bugetului festivalului.

Biroul de presă

Colaboratorii desemnați vor face parte din biroul de presă și colectivul PR al festivalului.

Se vor ocupa de relația cu presa română și străină, de organizarea și funcționarea biroului de presă al festivalului.

Vor ține legătura cu partenerii festivalului şi vor gestiona solicitările de interviuri pentru artişti, vor întocmi comunicatele de presă şi materialele pentru website şi vor monitoriza presa referitoare la festival.

Vor însoți și asigura programul reprezentanților presei străine invitați la festival.

Însoţire artişti străini

Colaboratorii desemnați însoţesc – pe perioada şederii lor în Romania – artiştii, ansamblurile şi orchestrele participante la festival. Preiau artiştii de la aeroport, însoţesc invitaţii la hoteluri, la sălile de concerte, participă la repetiţii şi concerte, asigură legătura cu colectivele de organizare (contracte, transport internaţional şi intern, cazare, repetiţii, catering) pentru îndeplinirea condiţiilor contractuale.

Acces săli de concert

Colaboratorii desemnați asigură buna desfăşurare a accesului publicului la sălile de concerte, înainte și în timpul desfășurării evenimentelor.

Catering

Colaboratorii desemnați asigură catering-ul participanţilor la Festival: realizează graficul de catering, ţin legătura cu departamentele din cadrul ARTEXIM, întocmesc liste pentru persoanele cărora li se asigură servicii de catering, asigură necesarul de apă, ceai, cafea etc. în timpul repetiţiilor şi concertelor.

Forumul Compozitorilor

Forumul Compozitorilor este o serie de conferințe și dezbateri centrate pe subiecte legate de modelele și tendințele muzicii contemporane. Colaboratorii desemnați asigură buna desfășurare a evenimentelor.