Anunț Concurs 2 posturi vacante – impresariat și secretariat (anunț: 16 noiembrie 2021)

ARTEXIM anunță scoaterea la concurs cu respectarea H.G 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea următoarelor posturi contractual vacante de execuție pe perioadă nedeterminată:

Redactor S I- Compartimentul Impresariat, redacțional, festivaluri, concursuri – 1 post

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • nivelul studiilor: studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
 • vechimea într-o instituție de cultură: minimum 3 ani;
 • cunoașterea a cel puțin două limbi străine de circulație internațională;
 • prezintă avantaj să aibă experiență în organizarea și desfășurarea concertelor de muzică clasică;
 • studii muzicale;
 • cunoștințe în management și marketing;
 • spirit antreprenorial;
 • abilități de comunicare și de negociere;

Referent M I- Compartimentul Secretariat – 1 post temporar vacant

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • nivelul studiilor: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechimea într-o instituție de cultură: minimum 6 luni;
 • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională;
 • spirit antreprenorial;
 • abilități de comunicare și organizare;
 • cunoștințe de MS Office (Excel, Word, PowerPoint)

Informații complete, precum și bibliografia și calendarul concursului puteți găsi aici – Anunt 2 posturi Artexim Redactor S I Impresariat si Secretariat post temporar

Descarcă de aici cererea de inscriere concurs.

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concurs.

Rezultate concurs proba scrisă

Rezultate interviu 

Rezultate finale concurs

Anunț 1 post referent compartiment Impresariat (11 noiembrie 2021)

ARTEXIM anunță scoaterea la concurs cu respectarea H.G 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea următoarelor posturi contractual vacante de execuție pe perioadă nedeterminată:

Referent M I – Compartimentul Impresariat, redacțional, festivaluri, concursuri – 1 post

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • nivelul studiilor: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechimea într-o instituție de cultură: minimum 3 ani;
 • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională (preferabil limba engleză);
 • prezintă avantaj să aibă cunoștințe musicale și pregătire muzicală de specialitate;
 • abilități în coordonarea activităților legate de organizarea de Forumuri și simpozioane de muzică clasică;
 • abilitatea de a coordona secțiuni artistice specifice concursurilor și/sau festivalurilor de muzică clasică (experiența în domeniu constituie un avantaj);
 • spirit antreprenorial;
 • abilități de comunicare și de negociere;
 • cunoștințe utilizare MS Office

Informații complete, precum și bibliografia și calendarul concursului puteți găsi aici – Anunț 1 post contractual vacant referent M I – Compartimentul Impresariat, redacțional, festivaluri, concursuri.

Descarcă de aici  cerere de inscriere concurs.

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concurs.

Subiecte concurs proba scrisă.

Rezultate Concurs_Referent I

Rezultate interviu

Rezultate finale – Referent M1

Arhivă anunțuri de colaborare

Dacă vrei să faci parte din echipa ARTEXIM, așteptăm CV-ul și o scurtă scrisoare de intenție la recrutare@artexim.ro pentru a te înregistra în baza noastră de selecție pentru următoarele evenimente organizate de instituția noastră.