Carmen Mihăilescu

Director intermediar (în funcție 13.10-2021- 03.03.2022)

Andreea Uveghes

Economist-specialist (Audit) în funcție până la 1 februarie 2022

Mihai Constantinescu

Director executiv în funcție până la 12.10.2021

Contul de execuție buget instituție

Contul rezultat patrimonial si flux trezorerie

Disponibil din mijloace dest. specială și active

Situația activelor și datoriilor financiare

Regulamentul acces persoane cu dizabilități

Raport de activitate