Concurs selectare colaboratori Festivalul International George Enescu, editia 2015

ARTEXIM, instituție publică a Ministerului Culturii, organizează în perioada 1.02 – 15.03.2015, concurs pentru selectarea unor colaboratori (contract de prestări servicii) în vederea asigurării pregătirii, organizării şi desfăşurării Festivalului Internațional George Enescu – ediția 2015.

Festivalul George Enescu este cel mai important eveniment cultural internaţional organizat în România, care pune ţara noastră în circuitul cultural al elitelor mondiale. Ediția a XXII-a a Festivalului va avea loc între 30 august și 20 septembrie 2015, la Sala Palatului și Ateneul Român din București și va găzdui 58 de concerte în săli, precum și multe alte evenimente în aer liber, în cadrul ”Pieței Festivalului și a ”Bucureștiului Creativ”.

Interviurile vor avea loc în perioada 23-29.03.2015, la sediul ARTEXIM (Calea Victoriei nr.155, bl.D1, sc.8, et.2, 010073, Bucureşti, România).

CERINTE PRIVIND  ÎNSCRIEREA  LA  CONCURS:
- studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior
- cunoaşterea unei limbi străine (engleză, franceză, germană)
- bune cunoştinţe de operare PC
- excelente abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, perseverenţă, creativitate, rezistenţă la muncă în condiţii de stress, adaptabilitate, iniţiativă

ATRIBUTII:
- candidaţii admişi vor participa, în cadrul colectivelor de organizare,  la pregătirea, organizarea şi desfăşurarea evenimentelor desfăşurate în cadrul Festivalului şi Concursului Internațional «George Enescu» -  ediția 2015
- vor comunica cu ceilalți membri ai colectivului pentru stabilirea tuturor detaliilor operative;
- vor participa, alături de ceilalţi participanți, în organizarea Festivalului, la buna desfăşurare a activităţilor menţionate.

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI : analiza CV-lui și  interviu

Înscrierea la concurs se va realiza până pe 15 martie 2015 (inclusiv) prin intermediul formularului de inscriere si va include următoarele etape:

a) completarea formularului;

b) ataşarea unui curriculum vitae cu fotografie.
Rezultatele concursului vor fi anunţate public la avizierul si site-ul instituţiei, pe site-ul festivalului, în termen de 30 de zile lucrătoare de la finalizarea concursului, sub forma unei liste a candidaţilor declaraţi admişi.